FNV ENQUETE

De werkgevers hebben in eindbod van de 30 september de volgende boodschap aan jullie meegegeven: Voor een goed begrip van dit eindbod is het belangrijk kennis te nemen van het feit dat Brexit - met of zonder deal - grote impact gaat hebben op de afzet van bloemen en planten en dat ook internationale handelsconflicten het succesvol zaken doen onzeker maken. De afzet in Europa en dan vooral in het belangrijkste exportland Duitsland daalt al twee jaar op rij. De dalende afzet op de traditionele markten wordt gelukkig in omzet gecompenseerd met afzet naar landen die verder weg liggen. De kosten bij de VGB achterban nemen hierdoor wel toe waardoor verdiensten onder druk staan. Ook de kosten als gevolg van EU regelgeving (plantenpaspoort en extra controles vanwege fytosanitaire regelgeving) nemen toe. Een onzekere situatie die een negatieve weerslag heeft op het verdienmodel van handelsbedrijven. Wij hebben een eindbod neergelegd dat onzes inziens rekening houdt met de onzekere tijden waarin de achterban van de VGB moet opereren. Kortom, het is voor jullie lastige keuze of het nu wel of niet voldoende is. Je kan je stem uitbrengen tot maandag 14 oktober via dit stemformulier.

Eindbod cao Groothandel Bloemen en Planten