FNV STEM MEE

In navolging op mijn laatste nieuwsbrief van 15 maart jl. wil ik jullie informeren dat de werkgeversdelegatie van de Weefselkweek sector een eindbod heeft gedaan. Dit naar aanleiding van het overleg dat ik met de werkgevers op 19 april jl heb gehad. De reden hiervoor is de voortdurende impasse omtrent de cao onderhandelingen Glastuinbouw. De afgelopen maanden hebben wij elkaar meerdere keren gesproken over het harmonisatietraject cao weefselkweek met cao Glastuinbouw. Maar mede door de coronacrisis en het uitblijven van een nieuwe cao Glastuinbouw heeft dit traject extreme vertraging opgelopen. In deze nieuwsbrief volgt een korte toelichting op het eindbod, het harmonisatie traject en stemlink. Het is nu aan jullie om je stem uit te brengen over het eindbod van de werkgevers en dat kan tot vrijdag 11 juni.

Wat houdt het eindbod in?
De huidige cao weefselkweek is per 30 juni 2020 verlopen, maar kent nog 1 jaar nawerking tot 30 juni 2021. Het is al enige tijd geleden dat jullie een loonsverhoging hebben ontvangen en daarnaast is het harmonisatietraject met cao Glastuinbouw vertraagt. Wij als FNV vinden het zeer belangrijk dat er voor jullie op korte termijn duidelijkheid komt over de status van jullie cao. Mede door de discussie die op 19 april heeft plaatsgevonden, hebben wij deze week een eindbod van Plantum ontvangen. Mede door het eindbod komt er wel duidelijkheid en gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht tot 31 december 2021. Alleen vinden wij het loonbod zeer mager en niet conform het arbeidsvoorwaarden beleid FNV. De werkgevers geven aan geen ruimte te hebben om een hoger loonbod te doen mede door de stijgende kosten die zij niet kunnen doorberekenen aan hun klanten. De werkgevers hebben de volgende onderdelen in het eindbod opgenomen:
• Een cao loonsverhoging van 1,5% per 1 juli 2021 met een cao looptijd van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Daarbij wordt de loonsverhoging van 1 juli 2021 verrekend indien een individuele werkgever al eerder een structurele loonsverhoging heeft doorgevoerd.
• Verlenging protocoltekst Cao van 1 juli 2020 – 1 januari 2021
Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van de cao een onderzoek verrichtten of en op welke wijze kan worden aangesloten bij de cao Glastuinbouw. Op dit moment vastgestelde knelpunten die nader onderzocht dienen te worden zijn:
o Afwijkende bepalingen rondom pensioen
o Afwijkende bepalingen over toeslag voor werk in de avonduren
o Indeling van functies en de weging
o Nog verder vast te stellen


 eindbod cao Weefselkweek 2020 2021