FNV STEM MEE

Beste Leden,

Vorige week woensdag hebben we voor de derde keer samen met onze onderhandelingsdelegatie weer onderhandeld over een nieuwe cao bedrijfsverzorgingsdiensten. De gesprekken verliepen lastig met name over het loonbod van de AB werkgevers in combinatie met de oplopende inflatie. Daarnaast willen wij graag op korte een RVU (Regeling Vervroegd Uitreden) afspreken, maar dat was voor dit cao overleg een brug te ver. Uiteindelijk hebben we een constructief overleg gehad en dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. We hebben dit het resultaat op hoofdlijnen besproken met de cao commissie en we hebben met elkaar vastgesteld dat dit het maximale haalbare is . Kortom, het is nu aan jullie om je stem hierover uit te brengen en dat kan tot vrijdag 16 april.

Dit zijn de hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat
• De looptijd van de nieuwe cao: 1 maart 2022 tot 28 februari 2023;
• Per 1 april worden de salarisschalen en feitelijke salarissen met 3.25% verhoogd;
• De werknemer krijgt het keuzerecht om overuren of in geld dan wel in verlof te laten uitbetalen.
Artikel 18 lid 6 wordt hiervoor aangepast, zie bijlage
• Een thuiswerkvergoeding conform NIBUD van € 2 euro per dag
• De reiskostenvergoeding van € 0.25 wordt voor iedereen gelijk getrokken, Artikel lid 1 vervalt en
lid 2 wordt aangepast, zie bijlage
• Gedurende de looptijd van de cao zullen cao partijen onderzoeken of, en zo ja op welke wijze,
eventueel in de sector door werkgevers en werknemers gebruik kan worden gemaakt van de
fiscaal gefaciliteerde Regeling Vervroegde Uittreding.
• Werknemers in de sector zullen gaan deelnemen in de aanvullende WW verzekering via PAWW. In
2022 bedraagt deze werknemerspremie 0,2% van het brutoloon. Onderhandelingsresultaat cao AB 2022